Ming* uit China

De prijs van het afleveren van geheime lading

Ming* uit China zet zijn leven op het spel om zijn geloof in Jezus met anderen te delen. In de regio waar hij woont, is christenvervolging aan de orde van de dag. Verdachte activiteiten moeten worden gemeld bij de overheid en de sociale controle is immens. Telefoons en sociale media worden in de gaten gehouden door de overheid.

Ming smokkelt Bijbels, een activiteit die veel spanning en stress met zich meebrengt. Ming is zich ervan bewust dat hem arrestatie en gevangenisstraf boven het hoofd hangen als hij wordt betrapt. Een aantal van zijn medegelovigen is om deze reden al gevangengezet. Ming wordt sindsdien extra scherp in de gaten gehouden door de overheid. 

De schoonvader van Ming staat niet achter het geloof van zijn schoonzoon. Ming mag zijn vrouw en kind, die om veiligheidsredenen bij zijn schoonvader wonen, niet meer zien. Zijn leven is vaak eenzaam; het is moeilijk voor Ming te bepalen wie hij kan vertrouwen en wie niet. Zelfs onder christenen kunnen spionnen aanwezig zijn.

Hao Ran*, een lokale partner van Open Doors, zoekt Ming regelmatig op. Hij bidt met Ming en staat hem bij op moeilijke momenten. Naast de geestelijke steun die hij biedt, leert hij Ming ook hoe hij te midden van alle bewakingscamera’s en sociale controle in het geheim kan evangeliseren. 

Ondanks de gevaren stopt Ming zijn auto keer op keer vol met illegale, maar uiterst kostbare lading die mensenlevens kan veranderen in China. Wat Ming drijft, is dat andere mensen hun houvast in Jezus Christus vinden. “Wat mij ook overkomt, ik weet dat het voorbestemd is door onze hemelse Vader”, aldus Ming. “Ik luister en volg Hem. Hij zal onze wegen leiden.”

*schuilnaam 

Bekijk het verhaal van Ming