Voorwoord

door maarten dees

We weten ons in ons land zeer gezegend. In dit jaarverslag valt te lezen hoe we als organisatie en zeer trouwe en vrijgevige achterban tot zegen konden zijn voor hen die we dienen.

Maarten Dees, directeur

In de canon van het werk van Open Doors in Nederland en Vlaanderen, schrijven we het jaar 2023 bij als een uitzonderlijk jaar. Het jaar was nog maar net begonnen toen Turkije en Syrië werden getroffen door een verwoestende aardbeving die het leven kostte aan vele duizenden. Dankzij onze netwerken en onze aanwezigheid in het noorden van Syrië kon Open Doors vrijwel direct beginnen met het verlenen van hulp. De christelijke kerkgemeenschappen deelden eerste levensbehoeften uit aan allen en boden onderdak in kerken. Voor velen was dat een eerste hartelijke kennismaking met Christus’ liefde en ontferming door mensen heen. Dankzij de enorme gulle steun van velen kon Open Doors ‘versterken wat dreigde te sterven’. 

God was overduidelijk aan het werk in harten van mensen, dat hebben we eigenlijk het hele verdere jaar 2023 gemerkt. Een alleengaande en kinderloze broeder kreeg in zijn laatste dagen op aarde ons magazine in handen en besloot zijn vermogen na te laten aan ons werk ten behoeve van hen die worden vervolgd vanwege hun navolging van Christus. En meer wonderlijke gebeurtenissen tekenden we op. We ontmoetten veel bewogenheid bij de mensen die ons werk steunen. Mensen die trouw bleken in gebed, de handen uit de mouwen staken, met ons op reis gingen, geld gaven of nalieten of anderszins grote betrokkenheid bij de vervolgde kerk lieten zien. 

We ervoeren sterk dat God aan het werk is, dat Hij voor ons uitgaat en dat wij Hem mogen volgen. We zijn Zijn medearbeiders. Wat is het heerlijk, ontspannend en bemoedigend om dat te beseffen. Met de woorden van Paulus in 1 Korintiërs 3: wij planten en begieten en dat doen we hartstochtelijk, inventief, eensgezind en trouw. En dan rusten we in Gods belofte dat Hij de groei geeft. 

Opnieuw kijken we terug op een jaar van onze Heer, een Anno Dominus. Inderdaad Gods jaar, Hij was aan het werk, en wij – wij deden wat wij konden en waar wij ons toe geroepen wisten. U als trouwe supporter op uw plek, wij als medewerkers en vrijwilligers van Open Doors op deze van God gegeven plek. Tot eer van God, tot versterking van Zijn kerk wereldwijd en tot verrijking van ons geloof. 

Een zinvoller leven is nauwelijks voorstelbaar. 

Soli Deo Gloria