Baher* uit Egypte

Gered uit de steengroeve

Baher* is al op jonge leeftijd kostwinner van zijn gezin, samen met zijn broer. Zijn vader is ongeneeslijk ziek, zijn moeder heeft diabetes en zijn vier zussen hebben geen opleiding. Baher vindt werk in een steengroeve. Niet omdat hij dat graag wil, maar omdat er geen andere opties zijn. 

“De jongens in onze christelijke gemeenschap staan altijd onder intense druk”, vertelt hij. “Omdat er geen ander werk is, zijn we genoodzaakt in de steengroeve te werken. Levensgevaarlijk en eng werk. Elk jaar vallen er doden en gewonden door slecht onderhouden boor- en steenhouwmachines en door elektrocutie.” 

Amper een week nadat hij in de steengroeve begint te werken, schampt Baher met zijn arm en been langs een tollende elektrische steenzaag. Hij verliest een deel van zijn rechterarm en krijgt 65 hechtingen in zijn been. Van de ene op de andere dag is de jongen gehandicapt. 

Ander werk vinden blijkt verschrikkelijk moeilijk. “Ik haatte mezelf en ik haatte God”, blikt de nu 25-jarige Baher terug. “Ik verweet Hem mijn ongeluk. Ik had niet alleen mijn onderarm verloren, maar uiteindelijk ook mijn bron van inkomsten. Telkens als ik naar mijn arm keek, raakte ik depressief.” 

Tot overmaat van ramp overlijdt ook Bahers broer door de slechte omstandigheden in de steengroeve.

Fady*, een lokale partner van Open Doors, hoort over Bahers situatie en zorgt dat hij ondersteuning krijgt. Baher leert schapen fokken en krijgt een microkrediet, zodat hij een vaste bron van inkomsten heeft. Ook volgt hij een discipelschapstraining. “Mijn familie en ik gaven God de schuld van alle trauma’s, maar na jullie hulp veranderde onze blik: in plaats van God de schuld te geven, willen we Hem nu prijzen. We gaan regelmatig naar de kerk. Het microkrediet was een zegen. Het sloeg aan, en ik kan voor mijn gezin zorgen. Dat alles maakt me diep dankbaar!”

* Schuilnaam 

Bekijk het verhaal van Baher